RTG zęba

RTG zęba

SERVICE OVERVIEW

Lekarz stomatolog, aby zastosować właściwą dla danego przypadku terapię, musi ten przypadek prawidłowo zdiagnozować. Niezbędnym narzędziem pomagającym lekarzowi dobrze ocenić sytuację, jest diagnostyka RTG zęba. W Centrum stomatologii Syrenka Dental stosujemy nowoczesny aparat RTG wraz z tzw. radiowizjografią cyfrową, której głównym elementem jest elektroniczny sensor zastępujący tradycyjną błonę zdjęciową. Sensor, aby pokazać wyraźny obraz zdjęcia RTG na ekranie komputera, potrzebuje niewielkiej dawki promieniowania. W sprzęcie, którym dysponujemy dawki są blisko 30-krotnie mniejsze niż w tradycyjnym obrazowaniu RTG na kliszy. Dlatego zdjęcia mogą być wykonywane z dużym marginesem bezpieczeństwa nawet wielokrotnie podczas jednej wizyty, jeżeli dany przypadek kliniczny tego wymaga (np. kontrola w trakcie i po leczeniu kanałowym).

Nasi specjaliści dodatkowo kierują pacjentów na:

RTG Pantomograficzne – tzw. „Panorama” czyli zdjęcie RTG obydwu pełnych łuków zębowych wraz z kośćmi szczęki i żuchwy.

RTG Cefalometryczne –  zdjęcie RTG najczęściej stosowane przy diagnozowaniu przypadków pacjentów ortodontycznych i protetycznych, wykonywane w projekcji bocznej według ściśle ustalonych ustawień głowy, obrazujące kości całej czaszki wraz z otaczającymi ją zarysami tkanek zewnętrznych.

Tomografia Komputerowa twarzoczaszki – inaczej TK twarzoczaszki, badanie czasem niezbędne do wykonania niektórych zabiegów chirurgicznych i implantacyjnych, pozwalające zobaczyć kości i tkanki miękkie pacjenta w projekcji 3D.