Karolina Szaniawska

Karolina Szaniawska

Absolwentka Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z chirurgii stomatologicznej, a obecnie kończy studia doktoranckie w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Warszawie. Uczestniczka szeregu kursów i konferencji naukowych na całym świecie. Współautorka wielu publikacji oraz wystąpień naukowych. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Implantologii Stomatologicznej oraz z Polskim Towarzystwem Chirurgii Jamy Ustnej. Płynnie posługuje się językiem angielskim i niemieckim. W Centrum Stomatologii Syrenka Dental zajmuje się chirurgią stomatologiczną i implantologią. Chirurgia, Implantologia