Zdjęcie Pantomograficzne Warszawa – Nowoczesna Diagnostyka RTG w Syrenka Dental

Aby zastosować najbardziej odpowiednią terapię dla konkretnego przypadku, lekarz stomatolog musi dokładnie zdiagnozować problem. Kluczowym narzędziem, które wspiera stomatologa w precyzyjnej ocenie stanu pacjenta, jest diagnostyka RTG zęba. W Centrum Stomatologii Syrenka Dental w Warszawie, oferujemy zaawansowane zdjęcia pantomograficzne oraz korzystamy z nowoczesnego aparatu RTG wyposażonego w technologię radiowizjografii cyfrowej. Serce tego systemu stanowi elektroniczny sensor, który zastępuje tradycyjną błonę zdjęciową i umożliwia uzyskanie wyraźnego obrazu RTG na ekranie komputera przy użyciu minimalnej dawki promieniowania. Nasz sprzęt pozwala na redukcję dawki promieniowania nawet o 30-krotnie w porównaniu do tradycyjnych metod obrazowania RTG na kliszy, co sprawia, że zdjęcia pantomograficzne w Warszawie mogą być wykonywane z dużym marginesem bezpieczeństwa, nawet wielokrotnie podczas jednej wizyty, jeśli wymaga tego sytuacja kliniczna (np. dla kontroli podczas i po leczeniu kanałowym).

Spis treści

Zdjęcie pantomograficzne wykonane w Syrenka Dental Warszawa - zaawansowana diagnostyka RTG dla Twojego zdrowia
Zdjęcie pantomograficzne wykonane w Syrenka Dental Warszawa - zaawansowana diagnostyka RTG dla Twojego zdrowia

Nasi specjaliści dodatkowo kierują pacjentów na:

RTG Pantomograficzne

RTG pantomograficzne, znane również jako pantomogram, to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego wykorzystywanego w stomatologii, które daje panoramiczny obraz całej struktury zębowej, szczęk, stawów skroniowo-żuchwowych i okolicznych struktur. Jest to nieinwazyjna metoda obrazowania, która pomaga w diagnozowaniu różnych problemów związanych z jamą ustną, takich jak próchnica, choroby dziąseł, ocena zębów mądrości, identyfikacja zębów zatrzymanych, a także w ocenie stanu kości szczękowej i żuchwowej. Pantomogram jest często wykonywany przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, implantologicznego lub w ramach rutynowych badań stomatologicznych.

RTG Cefalometryczne

RTG cefalometryczne jest niezwykle ważne w ortodoncji i stomatologii. Pozwala ortodontom na dokładne zmierzenie i ocenę stosunków pomiędzy różnymi strukturami czaszki, a szczególnie w zakresie oceny wzrostu i rozwoju kości twarzoczaszki, diagnozowania nieprawidłowości ortodontycznych oraz planowania leczenia.

Cefalometria dostarcza szczegółowych informacji o położeniu i orientacji zębów, ocenie symetrii i asymetrii twarzy oraz analizie kątów i odległości między kluczowymi punktami anatomicznymi. Na podstawie tych danych lekarze mogą stworzyć indywidualny plan leczenia, który może obejmować aparaty ortodontyczne, aparaturę do korekcji zgryzu, a w bardziej skomplikowanych przypadkach – interwencję chirurgiczną.

W stomatologii, RTG cefalometryczne może być również używane w chirurgii szczękowo-twarzowej do planowania operacji, oceny skutków urazów czy w diagnostyce nowotworów. Jest to istotne narzędzie, które wspiera interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem w wielu aspektach zdrowia jamy ustnej i twarzoczaszki.

Profesjonalne zdjęcie RTG w Syrenka Dental - zaawansowana diagnostyka pantomograficzna w Warszawie

Tomografia Komputerowa twarzoczaszki

Tomografia komputerowa (CT) twarzoczaszki to zaawansowane badanie obrazowe, które wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do stworzenia szczegółowych przekrojów (skanów) kości, krwi i miękkich tkanek głowy i szyi. CT twarzoczaszki jest szczególnie użyteczna w diagnostyce urazów, chorób oraz w planowaniu zabiegów chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki, umożliwiając lekarzom uzyskanie trójwymiarowego obrazu badanej struktury. Jest to bardziej szczegółowe niż tradycyjne zdjęcie RTG, ponieważ pozwala na ocenę zarówno kości, jak i otaczających tkanek miękkich.

Tomografia komputerowa twarzoczaszki w stomatologii odgrywa kluczową rolę, szczególnie w dziedzinach takich jak implantologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, endodoncja czy ortodoncja. Dzięki trójwymiarowym obrazom, stomatolodzy mogą precyzyjnie lokalizować struktury anatomiczne, co jest niezbędne przy planowaniu umiejscowienia implantów zębowych oraz przy ocenie jakości i ilości tkanki kostnej. W endodoncji, CT pozwala na dokładną wizualizację kanałów korzeniowych zębów, co jest pomocne przy diagnozowaniu i leczeniu złożonych przypadków. W chirurgii szczękowo-twarzowej, tomografia jest wykorzystywana do oceny stanu po urazach, zaplanowania skomplikowanych zabiegów oraz monitorowania postępów leczenia. W ortodoncji, CT może pomóc w analizie stosunków między zębami a kośćmi, co jest istotne przy tworzeniu planów leczenia ortodontycznego.