Mariusz Pietrzak

Lekarz stomatolog
Stomatolog Mariusz Pietrzak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2007 roku. Od tego też roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni (2007 – 2011). Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. W 2015r. obronił pracę doktorską. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Prowadzi także szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju od 2011 roku leczenie pod mikroskopem, stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia