Lek. Dent Marek Puchta

Lek. Dent Marek Puchta

Absolwent wydziału lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego Miłośnik nowych technologii i nowoczesnych metod terapii które wprowadza w codziennej praktyce.

W SyrenkaDental zajmuje się wszelkimi zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantoprotetyki i implantologii w tym mikrochirurgii tkanek miękkich i regeneracjami kości np. sinuslift (podniesienie dna zatoki szczękowej). Biegle posługuje się językiem angielskim.