RTG zęba

Lekarz stomatolog, aby zastosować właściwą dla danego przypadku terapię, musi ten przypadek prawidłowo zdiagnozować. Niezbędnym narzędziem pomagającym lekarzowi dobrze ocenić sytuację, jest diagnostyka RTG zęba. W Centrum stomatologii Syrenka Dental stosujemy nowoczesny aparat RTG wraz z tzw. radiowizjografią cyfrową, której głównym elementem jest elektroniczny sensor zastępujący tradycyjną błonę zdjęciową. Sensor, aby pokazać wyraźny obraz zdjęcia RTG na ekranie komputera, potrzebuje niewielkiej dawki promieniowania. W sprzęcie, którym dysponujemy dawki są blisko 30-krotnie mniejsze niż w tradycyjnym obrazowaniu RTG na kliszy. Dlatego zdjęcia mogą być wykonywane z dużym marginesem bezpieczeństwa nawet wielokrotnie podczas jednej wizyty, jeżeli dany przypadek kliniczny tego wymaga (np. kontrola w trakcie i po leczeniu kanałowym).

Nasi specjaliści dodatkowo kierują pacjentów na:

RTG Pantomograficzne – tzw. „Panorama” czyli zdjęcie RTG obydwu pełnych łuków zębowych wraz z kośćmi szczęki i żuchwy.

RTG Cefalometryczne –  zdjęcie RTG najczęściej stosowane przy diagnozowaniu przypadków pacjentów ortodontycznych i protetycznych, wykonywane w projekcji bocznej według ściśle ustalonych ustawień głowy, obrazujące kości całej czaszki wraz z otaczającymi ją zarysami tkanek zewnętrznych.

Tomografia Komputerowa twarzoczaszki – inaczej TK twarzoczaszki, badanie czasem niezbędne do wykonania niektórych zabiegów chirurgicznych i implantacyjnych, pozwalające zobaczyć kości i tkanki miękkie pacjenta w projekcji 3D.

stomatolog ursynów